Predstavitev metode Kamnik

Predstavitev metode HumanUP – Naklo

Predstavitev metode HumanUP – Velenje

Predstavitev metode HumanUP – Medno

Predstavitev metode HumanUP – Maribor

Predstavitev metode HumanUP – Mačkovci

Predstavitev metode HumanUP – Kranj

Predstavitev metode HumanUP – Golo

Predstavitev metode HumanUP – Grosuplje

Predstavitev metode HumanUP – Gradišče